• Libro dixital

    O saber de sempre e os proxectos innovadores nos formatos da moderna distribución de contidos. Algueirada leva varios anos prestando servizo de consultoría sobre implantación do libro dixital. Entre os seus clientes atópanse editoriais, servizos de publicación universitarios, fundacións e bibliotecas.

    librodixital_462x306
  • Blogaliza

    blogaliza.org unha comunidade de blogues gratuítos en lingua galega  

    Gráfico 06
Load more