• Libro dixital

    O saber de sempre e os proxectos innovadores nos formatos da moderna distribución de contidos. Algueirada leva varios anos prestando servizo de consultoría sobre implantación do libro dixital. Entre os seus clientes atópanse editoriais, servizos de publicación universitarios, fundacións e bibliotecas.

    librodixital_462x306
Load more