* Ebook: consultoría sobre libro dixital
* Xestión de redes sociais
* Edición de contidos no Web
* Formación en TIC

Leave a Reply